Luyện tập tiếng Anh

Trường học
Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ. Những người muốn học tập hoặc làm việc ...
Học sinh
Tôi là một học sinh trung học từ Trung Quốc và bây giờ tôi đang ở Mỹ tại một trường trung học Mỹ. Tôi có một lớp ESL mỗi ngày và t ...
HTTP_X_GT_LANG: vi