Luyện tập tiếng Anh

Học sinh
Thực hành tiếng Anh và phát triển kỹ năng nghe có thể trở nên nhàm chán sau một thời gian. Một người bạn của tôi nói tiếng Anh tuyệt vời và ...
Trường học
Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ. Những người muốn học tập hoặc làm việc ...
Học sinh
Tôi là một học sinh trung học từ Trung Quốc và bây giờ tôi đang ở Mỹ tại một trường trung học Mỹ. Tôi có một lớp ESL mỗi ngày và t ...
HTTP_X_GT_LANG: vi