Học Inglés

Học sinh
Bắt đầu năm học tại Mỹ của bạn bằng cách tạo một người bạn nói tiếng Anh bản xứ mới! Vì vậy, cuối cùng bạn đã đến được Un ...
Học sinh
Những người có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh sẽ thi TOEFL a để được nhận vào một trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc ...
Trường học
Thông thường, những người học ESL cần những cách để được hỗ trợ thêm để học tiếng Anh. May mắn thay cho sinh viên quốc tế, có ...
Gia đình bản xứ
Điều quan trọng nhất cần biết về học ngôn ngữ thứ hai là người đó sẽ luôn sử dụng bộ não có dây cứng để ...
Học sinh
Lễ tạ ơn là thời điểm trong năm được đánh dấu bởi phong tục và truyền thống lâu đời. Trên khắp Hoa Kỳ, các trường tư thục của một ...
HTTP_X_GT_LANG: es