Điều chỉnh

Gia đình bản xứ
Tất cả chúng ta đã tìm thấy chính mình trong môi trường xung quanh không quen thuộc hoặc bằng cách lựa chọn hoặc do tai nạn tại một số điểm. Sự lựa chọn đa dạng là p ...
Gia đình bản xứ
Năm giai đoạn điều chỉnh văn hóa: Từ dựa trên lịch sử nghiên cứu trường hợp của chúng tôi với sinh viên, chúng tôi liên tục thấy sinh viên ...
Gia đình bản xứ
Có hàng trăm - có thể hàng ngàn - ngày lễ được tổ chức trên toàn thế giới mỗi năm. Con số đó thay đổi theo ngày lễ ...
Học sinh
Mất một lúc, nhưng cuối cùng bạn đã điều chỉnh một nền văn hóa mới, học cách đánh giá cao sự khác biệt và kết bạn trong ...
Học sinh
Học tập ở nước ngoài có thể là một trải nghiệm thú vị và đầy sức sống. Trong thời gian của bạn, bạn sẽ học, phát triển và b ...
HTTP_X_GT_LANG: vi