Hành trình sinh viên

Học sinh Hỗ trợ của EduHup Trường học
1
Đăng kí 1 về tư vấn 1 được giao cho sinh viên Được xác minh và đăng ký làm Tuyển sinh của trường
2
Tìm kiếm & Trường yêu thích Hỏi & Đáp Tìm kiếm & Học sinh yêu thích
3
Hoàn thành ứng dụng thông minh
  • Điền vào hồ sơ
  • Tải lên bảng điểm
  • Tải lên tiểu luận
  • Tải lên kiểm tra tiếng anh
  • Đề xuất tải lên
  • Tải lên giải thưởng
  • Tải lên bản sao hộ chiếu
Tư vấn đánh giá tài liệu
(Dịch vụ dịch thuật nếu cần)
4
Tham gia phỏng vấn EduVerify Thực hành phỏng vấn
5
Gửi đơn
Lên đến 3 ứng dụng miễn phí
Tư vấn hoàn thiện tài liệu Nhận đơn
6
Được chấp nhận bởi trường học Sự liên lạc Thư đề nghị đã gửi
7
Tiền gửi thanh toán Hỏi & Đáp Vấn đề I-20
8
Xin visa Hướng dẫn về VISA
9
Áp dụng cho Gia đình chủ nhà Gia đình chủ nhà phù hợp với học sinh
10
Được gia đình chủ nhà chấp nhận Hỏi & Đáp
11
Bắt đầu hành trình du học của bạn! Chi Phí Dịch Vụ
HTTP_X_GT_LANG: zh-cn