Hướng dẫn tìm kiếm
Học sinh phù hợp

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi hiểu rõ quy trình tuyển sinh và sẵn sàng kết nối các trường tìm kiếm được những học sinh tiềm năng.

Hiện tại, EduHup là nhà tài trợ vàng đáng tự hào của:
Đăng ký ngay!

Cách thức thực hiện

Hồ sơ năng lực của trường

Tìm kiếm học sinh phù hợp

Xét duyệt hồ sơ học sinh

Ghi danh học sinh

Hoàn thành biểu mẫu để gặp gỡ những học sinh ưu tú

* Xin lưu ý rằng mỗi lần chỉ có một Tài khoản người dùng được phép cho mỗi trường học.

HTTP_X_GT_LANG: vi